Worldwide


AUSTRALIA
Haemochromatosis Society Australia Inc.information@haemochromatosis.org.au
www.haemochromatosis.org.au
www.facebook.com/Haemochromatosis

CANADA
Canadian Hemochromatosis Society
CHS
office@toomuchiron.ca
www.toomuchiron.ca
www.facebook.com/TooMuchIron

NEW ZEALAND
New Zealand Haemochromatosis
Support & Awareness Group

IRONZ
info@ironz.org.nz
www.ironz.org.nz

SOUTH AFRICA
Haemochromatosis Society of South Africa
HSSA
www.haemochromatosisza.org

USA
Iron Disorders Instituteinfo@irondisorders.org
www.irondisorders.org
Grupo Brasileiro de Hemocromatose Hereditáriawww.hemocromatosehereditaria.com.br
contato@hemocromatosehereditaria.com.br
www.facebook.com/hemocromatosehereditaria

Comments are closed.